Poznaj naszą ofertę

Firmy

Zapewniamy kompleksowe wyposażenie sal konferencyjnych w nowatorskie rozwiązania audiowizualne. Do podstawowych należą projektory, monitory, systemy nagłośnienia, rozwiązania do monitoringu wizyjnego. W przypadku dysponowania wieloma pomieszczeniami proponujemy wdrożenie systemu rezerwacji sal. Zapewniamy systemy wideokonferencyjne usprawniające komunikację z oddziałami firmy czy pracownikami zdalnymi. Z kolei na potrzeby wizualizacji wielkoformatowej realizujemy projekty związane z budową ścian wideo.

Szkoły i Uczelnie

Placówki edukacyjne potrzebują sprawnego IT do efektywnego przekazywania wiedzy. Specjalizujemy się w kompleksowym wyposażaniu pracowni językowych, przedmiotowych i sal wykładowych w multimedia oraz IT. Projekty obejmują doradztwo oraz wdrożenia w zakresie projektorów, ekranów, monitorów, tablic interaktywnych, nagłośnienia, a także systemów rezerwacji sal dydaktycznych i monitoringu wizyjnego. Budujemy również kompleksowe sieci LAN. Przeprowadzamy szkolenia dla kadry nauczycielskiej z obszaru wykorzystania nowoczesnych rozwiązań IT w edukacji. Zapewniamy także serwis projektorów i tablic interaktywnych.

Hotele

Sale konferencyjne w hotelach czy centrach konferencyjnych muszą spełniać oczekiwania wymagającego klienta biznesowego. Zapewniamy kompleksowe wyposażenie takich przestrzeni w rozwiązania IT – projektory, ekrany, monitory, systemy nagłośnienia. Dla sprawnego zarządzania zajętością pomieszczeń oferujemy systemy rezerwacji sal. Na potrzeby wydarzeń specjalnych zapewniamy także wynajem sprzętu audiowizualnego: projektorów wysokiej jasności, ścian wideo, nagłośnienia koncertowego.

Urzędy

Sale obrad w urzędach to miejsca prowadzenia dyskusji i podejmowania decyzji ważnych dla mieszkańców. Korzystanie przez urzędników z rozwiązań IT do zwizualizowania planów, przeprowadzania analiz, prowadzenia debat, jest dziś koniecznością. Na potrzeby urzędów wyposażamy sale obrad w systemy konferencyjne, projektory, ekrany, monitory, systemy nagłośnienia oraz ściany wideo.

Domy Kultury

Nieodzownym elementem wydarzeń odbywających się w placówkach kultury są rozwiązania audiowizualne, które mają istotny wpływ na efekty i wrażenia odbiorców. Wyposażamy sale widowiskowe w projektory, ekrany, systemy nagłośnienia estradowego, a w przypadku niestandardowych projektów zapewniamy wynajem sprzętu AV: projektorów wysokiej jasności, ścian wideo, nagłośnienia koncertowego.

Kościoły

Kościoły i inne obiekty sakralne wyposażane są w rozwiązania umożliwiające wizualizację treści, a także osiągnięcie najlepszych efektów dźwiękowych. W miejscach tych zapewniamy kompleksowe wdrożenia obejmujące projektory, ekrany, monitory, systemy wyświetlania treści oraz nagłośnienie.

Szpitale

Sale konferencyjne w szpitalach służą lekarzom i studentom medycyny do analizy w czasie rzeczywistym przebiegu operacji. Zapewniamy kompleksowe wyposażenie tych pomieszczeń w rozwiązania do wizualizacji oraz dystrybucji i rejestracji sygnału pochodzących z bloku operacyjnego